INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
6 ks nájdených

Agro Tomašová, a.s.

Fax:
(047) 5812177
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Tachty, Tachty č. 226
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Tomašovská 3093
Top Služby: