INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
6 ks nájdených

Plovys s.r.o.

Fax:
(055) 6250133 , (055) 6250133
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 15 Nižná Myšľa, Široká 292
Sídlo:
044 15 Nižná Myšľa, Široká 292
Top Služby:

dbarczi, s.r.o.

Fax:
(037) 6313488
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Horný dvor 7
Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji, Nádražná 34
Top Služby:

Tomáš Rácz EKOVOKTRANS

Fax:
032 771 95 85
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
935 33 Nový Tekov, č. 56
Sídlo:
935 33 Nový Tekov, č. 56
Top Služby:

Tkáč Ľubomír - LT s.r.o.

Fax:
031/7892589
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 63 Dolná Streda, Galantská 774
Sídlo:
925 63 Dolná Streda, Galantská 774
Top Služby: