INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
6 ks nájdených

PEVA s.r.o.

Fax:
00421 55 728 22 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 18 Košice, Traťová 1/A
Sídlo:
040 18 Košice, Traťová 1/A
Top Služby:

MATACO - Junior, s.r.o.

Fax:
02 628 59 305
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Ul. roľníckej školy 4600
Sídlo:
945 01 Komárno, Ul. roľníckej školy 4600
Top Služby: