INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
14 ks nájdených

Dunstav D.S., s.r.o.

Fax:
(031) 5500412
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Malé Dvorníky, Dunajskostredská 599
Sídlo:
929 01 Malé Dvorníky, Dunajskostredská 599
Top Služby:

ATL, s.r.o. Košice

E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Watsonova č. 1
Sídlo:
040 01 Košice, Watsonova č. 1
Top Služby:

RENAD - STAV s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 03 Horné Saliby, Horná 802
Sídlo:
925 03 Horné Saliby, Horná 802
Top Služby:

AQUA - Mária Furiková

Fax:
056 638 3799
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
079 01 Veľké Kapušany, Tolstého 85/12
Sídlo:
079 01 Veľké Kapušany, Tolstého 85/12
Top Služby:

Mgr. Ladislav Kozák STAVBY - SK

Fax:
056 642 2032
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
029 57 Oravská Lesná, Ústredie 917
Sídlo:
029 57 Oravská Lesná, Ústredie 917
Top Služby:

Prievidza Invest, s.r.o.

Fax:
00421 46 545 85 92
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Západná ulica 7
Sídlo:
971 01 Prievidza, Západná ulica 7
Top Služby:

URANPRES, spol. s r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Fraňa Kráľa 2
Sídlo:
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Fraňa Kráľa 2
Top Služby:

STABAC, spol. s r.o.

Fax:
035/7782454
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 04 Komárno, Nová Stráž, Darányiho 37
Sídlo:
945 04 Komárno, Nová Stráž, Darányiho 37
Top Služby:

PROXIMA, s.r.o.

Fax:
(047) 451 2404
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Rádayho 15
Sídlo:
984 01 Lučenec, Rádayho 15
Top Služby: