INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
47 ks nájdených

Ing. arch. Daniela Šestinová,

Sídlo:
966 81 Žarnovica, Fraňa Kráľa 1525/63
Top Služby:

Imrich Ivan. I - IMKO

E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava , Halová 18
Sídlo:
080 01 Prešov, Vihorlatská 7046/9
Top Služby:

A.DOM, spol. s r.o.

Fax:
(033) 5514818
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Horné Bašty č. 2, p.o.box 2
Sídlo:
917 00 Trnava, Horné Bašty č. 2
Top Služby:

K2J s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 04 Bratislava, Ivánska cesta 23
Sídlo:
821 04 Bratislava, Ivánska cesta 23
Top Služby:

URBAN PROJEKCIA, s.r.o.

Fax:
043/586 3884
Web:
E-mail:
Sídlo:
026 01 Dolný Kubín, A. Sládkoviča 1795/16
Top Služby:

Ing. arch. Peter Odnoga A5 ATELIER

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Pekárska 11
Sídlo:
917 01 Trnava, Juraja Slottu 3
Top Služby: