INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
10 ks nájdených

GEOCONSULT, spol. s.r.o.

Fax:
+421 2 50574799
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
820 05 Bratislava, Miletičova 21, P.O.Box 34
Sídlo:
820 05 Bratislava, Miletičova 21, P.O.Box 34
Top Služby:

MjM, s.r.o.

Fax:
051 770 23 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Revolučná 10
Sídlo:
010 01 Žilina, Revolučná 10
Top Služby:

YIT Reding a. s.

Fax:
02 555 711 01 , 02 502 77 116,117
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava, Páričkova 18
Sídlo:
821 08 Bratislava, Páričkova 18
Top Služby:

PROSPOL, s.r.o.

Fax:
00421 41 500 17 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 22 Košice, Benadova 5
Sídlo:
040 22 Košice, Benadova 5
Top Služby: