INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
87 ks nájdených

AGRO - TREND, spol. s r.o. Černina

E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topľou, Mlynská 1346
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topľou, Mlynská 1346
Top Služby:

SHR - Ing. Oľga Sersenová - Podháj

Poštová adresa:
919 51 Špačince, Čerešňova 477/66
Sídlo:
919 65 Dolná Krupá, Podhájska 203
Top Služby:

Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej

Fax:
058 788 1824
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
049 26 Rejdová, Rejdová 257
Sídlo:
049 26 Rejdová, Rejdová 257
Top Služby:

AGROLENS spol. s r. o.

Fax:
036 / 635 53 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 39 Zlaté Klasy, Čenkovce 114
Sídlo:
930 39 Zlaté Klasy, Čenkovce 114
Top Služby: