INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
49 ks nájdených

Ján Krč ml.

E-mail:
Poštová adresa:
907 03 Myjava, Turá Lúka 285
Sídlo:
907 03 Myjava, Turá Lúka 285
Top Služby:

STAVORAVA s.r.o.

Fax:
043 / 559 33 16
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
029 57 Oravská Lesná, Jasenovská 828
Sídlo:
029 57 Oravská Lesná, Jasenovská 828
Top Služby:

Ján Lelkes

Fax:
031 77 93 933
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 04 Tomášikovo, Mlynská 396
Sídlo:
925 04 Tomášikovo, č. 396
Top Služby:

PRO-HAKO, s.r.o.

Fax:
033 / 551 16 05
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
990 01 Veľký Krtíš, Lučenecká 847
Sídlo:
990 01 Veľký Krtíš, Lučenecká 847
Top Služby:

GENESIS - Robert Göncz

Fax:
033 / 551 16 05
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Mliečno, Pešia cesta 250/76
Sídlo:
931 01 Šamorín, Mliečno, Pešia cesta 250/76
Top Služby:

TOP TREND Bratislava s.r.o.

Fax:
022 0960 716 , 022 0960 683
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 02 Bratislava, Saratovská 2
Sídlo:
841 02 Bratislava, Saratovská 2
Top Služby:

Ivan Hulej

Fax:
056 6373 051
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 11 Belá-Dulice, č. 109
Sídlo:
038 11 Belá-Dulice, č. 109
Top Služby:

Alexander Gerhát - CONSTANT

Fax:
055 642 9090
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
932 01 Veľký Meder, Krátka 2170/6
Sídlo:
932 01 Veľký Meder, Krátka 2170/6
Top Služby:

IPK, s.r.o.

Fax:
035 771 32 68
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 06 Terchová, Mládežnícka 1300/2
Sídlo:
013 06 Terchová, Mládežnícka 1300/2
Top Služby:

M - STAV DS, s. r. o.

Fax:
031 / 552 01 33
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Hlavná 5930/78
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Hlavná 5930/78
Top Služby:

MAXIMAT, s.r.o.

Fax:
031 779 5562
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 24 Strečno, Nezabudská Lúčka 70
Sídlo:
013 24 Strečno, Nezabudská Lúčka 70
Top Služby:

RS - stav s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2032/67
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2032/67
Top Služby: