INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
31 ks nájdených

Larine, s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Veľká Okružná 43
Sídlo:
010 01 Žilina, Veľká Okružná 43
Top Služby:

MRL STAVING - Mgr. Leonard Lendvorský

Fax:
(037) 7415716 , (037) 7415716
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
963 01 Krupina, Malinovského 17
Sídlo:
963 01 Krupina, Malinovského 17
Top Služby:

Róbert Minich STAV MAT

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, I. Krasku 734/18
Sídlo:
971 01 Prievidza, I. Krasku 734/18
Top Služby:

Karol Zubaj ZUBAJ - STAVBY

E-mail:
Poštová adresa:
032 61 Važec, Pod Vilingom 299
Sídlo:
032 61 Važec, Pod Vilingom 299
Top Služby:

Hesit a.s.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 01 Bratislava, Tupého 25/A
Sídlo:
831 01 Bratislava , Tupého 25/A
Top Služby:

RS - stav s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2032/67
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Rozkvet 2032/67
Top Služby:

ATL, s.r.o. Košice

E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Watsonova č. 1
Sídlo:
040 01 Košice, Watsonova č. 1
Top Služby:

Milan Toráč

E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Braneckého 160/10
Sídlo:
911 01 Trenčín, Braneckého 160/10
Top Služby:

Dušan Bajcura

E-mail:
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topľou, Viničná 257/21
Top Služby:

Ján Zlejší

Fax:
034 / 772 69 71
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
032 03 Uhorská Ves, č. 114
Sídlo:
032 03 Uhorská Ves, č. 114
Top Služby:

FERRWOOD spol.s r.o.

Fax:
(055) 6730283 , (055) 6730283
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Hospodárska 72
Sídlo:
917 01 Trnava, Hospodárska 72
Top Služby:

HORAL - K s.r.o.

Fax:
(048) 4713955 , (048) 4713955
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
935 02 Žemberovce, Červenej armády 241/43
Poštová adresa:
935 02 Žemberovce, Červenej armády 241/43
Sídlo:
935 02 Žemberovce, Červenej armády 288/22
Sídlo:
935 02 Žemberovce, Červenej armády 241/43
Top Služby:

Luboš Strelec - BEAUTY

Fax:
(037) 7785521 , (037) 7785521
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 61 Podzámčok, č. 96
Sídlo:
962 61 Podzámčok, č. 96
Top Služby: