INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
39 ks nájdených

Reštaurácia Maňa

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
073 01 Sobrance, Štefánikova 23
Sídlo:
073 01 Sobrance, Štefánikova 23
Top Služby:

Sidonia Berthová

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 04 Bratislava, Haanova 10/A
Sídlo:
851 04 Bratislava, Haanova 10/a
Top Služby:

REŠTAURÁCIA HENCZ - PUB - reštaurácia roka 2017

E-mail:
Poštová adresa:
930 37 Lehnice, Veľký Lég 123
Sídlo:
930 08 Čiližská Radvaň, Čiližská Radvaň 21
Top Služby:

Norbert Frank - EUROINF TATRY - Salaš u Franka - Reštaurácia roka 2016

Fax:
052 / 436 92 92
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
064 01 Stará Ľubovňa, Popradská 682/34
Sídlo:
064 01 Stará Ľubovňa, Popradská 682/34
Top Služby:

ZBOJSKÁ, s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 56 Pohronská Polhora, Hlavná 62
Sídlo:
976 56 Pohronská Polhora, Hlavná 62
Top Služby:

Reštaurácia Flash

E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Chrenovská 14
Sídlo:
949 01 Nitra, Chrenovská 14
Top Služby:

Cool Bowling - Cool Plus s. r. o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Štúrova 1
Sídlo:
040 01 Košice, Štúrova 1
Top Služby:

C'est la vie... s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Rezedová 12
Sídlo:
841 07 Bratislava, Ranč Ouzkých, Vápenka 15
Top Služby:

Juraj Detvan ,,DETVAN,,

E-mail:
Poštová adresa:
985 26 Málinec, Kinová 325/21
Sídlo:
985 26 Málinec, Nám. SNP 50/17
Top Služby:

Hostinec Šimex

E-mail:
Poštová adresa:
034 00 Ružomberok, Karola Salvu 1985/5
Sídlo:
034 83 Liptovská Teplá, č. 119
Top Služby:

F-GASTRO s. r. o.

E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava, Rybničná 40
Sídlo:
831 06 Bratislava, Rybničná 40
Top Služby: