INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
23 ks nájdených

František Farbula

Fax:
(02) 44455040 , (02) 44455040
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Kuzmányho 51
Sídlo:
040 01 Košice, Kuzmányho 51
Top Služby:

Dušan Bajcura

E-mail:
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topľou, Viničná 257/21
Top Služby:

Ján Lelkes

Fax:
031 77 93 933
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 04 Tomášikovo, Mlynská 396
Sídlo:
925 04 Tomášikovo, č. 396
Top Služby:

Ivan Kolečáni

Fax:
(042) 4710524 , (042) 4710524
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 05 Šaľa, Dlhoveská 1381/13
Sídlo:
927 05 Šaľa, Dlhoveská 1381/13
Top Služby:

Jaroslav Janiga - Jaden

Fax:
(051) 7789067 , (051) 7789067
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
024 01 Kysucké Nové Mesto, Murgašova 613/48
Poštová adresa:
024 04 Kysucké Nové Mesto, Čsa 86
Sídlo:
024 04 Kysucké Nové Mesto, Čsa 86
Sídlo:
024 01 Kysucké Nové Mesto, Murgašova 613/48
Top Služby:

Jozef Václavik

Fax:
(035) 7771969 , (035) 7771969
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
059 94 Holumnica, 90
Sídlo:
059 94 Holumnica, 90
Top Služby:

KAHOSTAV, spol. s.r.o.

Fax:
02 444 589 28
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
830 00 Bratislava, P.O.Box 157
Sídlo:
831 04 Bratislava 3, Elektrárenská 5
Top Služby:

Karol Pavlovič

Fax:
(044) 4303395 , (044) 4303395
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 01 Pezinok, Holubyho 37
Sídlo:
902 01 Pezinok, Holubyho 37
Top Služby:

Lampert Adrian

Fax:
(031) 5511835 , (031) 5511835
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 04 Liptovský Mikuláš, Morušova 522/5
Sídlo:
031 04 Liptovský Mikuláš, Morušova 522/5
Top Služby:

Pavol Šroba UNIENERGY

Fax:
043/539-5354
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 32 Zuberec, Roháčska 154
Sídlo:
027 32 Zuberec, Roháčska 154
Top Služby: