INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
2 ks nájdených

Ján Roštár

Fax:
(048) 6190916 , (048) 6190916
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 01 Brezno, Cintorínska 186/6
Sídlo:
977 01 Brezno, Cintorínska 186/6
Top Služby:

Novogal a.s.

Fax:
056 679 32 39
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 31 Dvory nad Žitavou, Hlboká cesta 1421
Sídlo:
941 31 Dvory nad Žitavou, Hlboká cesta 1421
Top Služby: