INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
71 ks nájdených

Maštaľ pub, spol. s r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 42 Dunajská Lužná, Nové Košariská 3202
Sídlo:
900 42 Dunajská Lužná, Nové Košariská 3202
Top Služby:

Smack & Café Sokolovňa

E-mail:
Poštová adresa:
038 21 Mošovce, SNP 452/4
Sídlo:
038 21 Mošovce, SNP 452/4
Top Služby:

Reštaurácia Mozaika

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 22 Košice , Postupimská 755/35
Sídlo:
040 11 Košice, Trieda KVP č.1
Top Služby:

CAESAR PIZZERIA RESTAURANT s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
943 01 Štúrovo, Záhradnícka 976/31
Prevádzka:
943 01 Štúrovo, Petőfiho 65
Top Služby:

Hotel Šport - Rožňava

Fax:
058/788 22 48
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Štítnická 630
Sídlo:
048 01 Rožňava, Štítnická 630
Top Služby:

Peter Majerník Stravovacie a obchodné služby

E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Piešťany, Vrbovská cesta 17
Sídlo:
921 01 Piešťany, Vrbovská cesta 17
Top Služby:

Katarína Vargová - K.V.

E-mail:
Poštová adresa:
055 63 Helcmanovce, 508
Sídlo:
055 63 Helcmanovce, 150
Top Služby:

Penzión Starý Mlyn - Ján Jankaj MOPS

E-mail:
Poštová adresa:
067 81 Belá nad Cirochou, Tajch 763/22
Sídlo:
067 81 Belá nad Cirochou, Riečna 37
Top Služby: