INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
16 ks nájdených

SHR - Ing. Oľga Sersenová - Podháj

Poštová adresa:
919 51 Špačince, Čerešňova 477/66
Sídlo:
919 65 Dolná Krupá, Podhájska 203
Top Služby:

Anja, spol. s.r.o.

Fax:
(02) 54788819 , (02) 54788819
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 01 Bratislava, Opavská 18/A/6543
Sídlo:
831 01 Bratislava, Opavská 18/A/6543
Top Služby:

MA: AGRO - ALFA - Mészáros

Fax:
035 649 2860
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 10 Tvrdošovce, Rákócziho 28
Sídlo:
941 10 Tvrdošovce, Rákócziho 28
Top Služby:

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Kostoľany

Fax:
00421 44 559 32 46
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 07 Veľké Kostoľany, Družstevná 486
Sídlo:
922 07 Veľké Kostoľany, Družstevná 486
Top Služby:

TRANSTRADE, s.r.o.

Fax:
(02) 45945012 , (02) 45945012
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 28 Ivanka pri Dunaji, Nádražná 34
Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji, Nádražná 34
Top Služby:

THYMOS, spol. s r.o.

Fax:
(052) 4561233 , (052) 4561233
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
059 52 Vežká Lomnica, Popradská 518
Sídlo:
059 52 Vežká Lomnica, Popradská 518
Top Služby:

Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám

Fax:
(047) 5594116 , (047) 5594116
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 45 Abrahám, č. 220
Sídlo:
925 45 Abrahám, č. 220
Top Služby:

Poľnohospodárske družstvo ČATAJ

Fax:
033/6450119
E-mail:
Poštová adresa:
900 83 Čataj, 330
Sídlo:
900 83 Čataj, 330
Top Služby:

Marianna Konrádová MARIANNA

Fax:
(02) 45943759 , (02) 45943759
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 28 Ivanka pri Dunaji, Bernolákovská 95
Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji, Bernolákovská 95
Top Služby:

Marcela Tokárová - NALIS

Fax:
(048) 6123968 , (048) 6123968
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 01 Brezno, 9.mája 28
Sídlo:
977 01 Brezno, 9.mája 28
Top Služby:

GAMOTA výrobné družstvo

Fax:
(035) 7720150 , (035) 7720150
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Hadovská 870
Sídlo:
945 01 Komárno, E.B.Lukáča 25
Top Služby:

ATC - JR, s.r.o.

Fax:
(042) 4634148 , (042) 4634148
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 01 Púchov, Vsetínska cesta 766
Sídlo:
020 01 Púchov, Vsetínska cesta 766
Top Služby: