INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
56 ks nájdených

IMEX Šaľa s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 01 Bratislava 2, Haburská 49/A
Sídlo:
821 06 Bratislava, Kazanská 12
Top Služby:

CONROOF, s.r.o.

Fax:
052 788 4106
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
091 01 Stropkov, Hrnčiarska 1601/30
Sídlo:
091 01 Stropkov, Hrnčiarska 1601/30
Top Služby:

Gabriel Ollé - STAVMARK

Fax:
052 776 5959
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
946 03 Kolárovo, Horný rad 40
Sídlo:
946 03 Kolárovo, Horný rad 40
Top Služby:

Dominik Duda / DD-STRECHY

Fax:
052 776 5959
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
061 01 Spišská Stará Ves, Štúrova 254/40
Sídlo:
061 01 Spišská Stará Ves, Štúrova 254/40
Top Služby:

STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.

Fax:
034 165 10894
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská 354/29
Sídlo:
094 31 Hanušovce nad Topľou, Slovenská 354/29
Top Služby:

Jaroslav Baroš

Fax:
037 642 6607
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 21 Horný Lieskov, č. 96
Sídlo:
018 21 Horný Lieskov, č. 96
Top Služby:

Stavekol Slovakia, s.r.o.

Fax:
041 5494 585
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 61 Vrútky, Nábrežná 17
Sídlo:
038 61 Vrútky, Nábrežná 17
Top Služby:

STAVA-JP, s.r.o.

Fax:
031 780 8054
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, 17.novembra 958
Sídlo:
022 01 Čadca, 17.novembra 958
Top Služby:

DACHCOM, s.r.o.

Fax:
054 718 1681 , -2
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
091 01 Stropkov, Hviezdoslavova 1328
Sídlo:
091 01 Stropkov, Hviezdoslavova 1328
Top Služby:

Jaroslav Kvaššay s.r.o.

Fax:
047 433 4154
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
901 01 Malacky, Továrenská 5144
Sídlo:
901 01 Malacky, Továrenská 5144
Top Služby:

KLAMPIARSTVO SMETANKA, s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Pugačevova 14
Sídlo:
066 01 Humenné, Tolstého 3
Top Služby:

F-G stav, s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
946 32 Marcelová, Radvanská cesta 869/121
Sídlo:
851 07 Bratislava-Petržalka, Betliarska 22
Top Služby: