INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
60 ks nájdených

ŽOS Vrútky,a.s.

Fax:
(043) 4281595 , (043) 4281595
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 61 Vrútky, Dielenská kružná 2
Sídlo:
038 61 Vrútky, Dielenská kružná 2
Top Služby:

ORA, spol. s r.o.

Fax:
(043) 5524966 , (043) 5524966
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 05 Bratislava 1, Smrečianska 31
Sídlo:
811 05 Bratislava 1, Smrečianska 31
Top Služby:

NORSONIC SLOVENSKO, s.r.o.

Fax:
(02) 62243649
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
820 01 Bratislava, Letisko M.R. Štefánika 63
Sídlo:
820 01 Bratislava, Letisko M.R. Štefánika 63
Top Služby:

MIKROMESS SK, s.r.o.

Fax:
(034) 6544462 , (034) 6544462
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 51 Nová Dubnica, Sady Komenského 57/1-2
Sídlo:
018 51 Nová Dubnica, Sady Komenského 57/1-2
Top Služby:

MIKROKOM Slovensko s.r.o .

Fax:
(034) 6544462 , (034) 6544462
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica, Hviezoslavova 473
Sídlo:
905 01 Senica, Hviezoslavova 473
Top Služby:

MICROWELL, s.r.o.

Fax:
(02) 43335168 , (02) 43335168
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 01 Šaža, SNP 2018/42
Sídlo:
927 01 Šaža, SNP 2018/42
Top Služby:

MESING Slovensko, s.r.o.

Fax:
(043) 4133004 , (043) 4133004
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Červenej armády 1
Sídlo:
036 01 Martin, Červenej armády 1
Top Služby:

IVAR Slovensko, s.r.o.

Fax:
(02) 52624332 , (02) 52624332
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 05 Bratislava, Benediktiho 5
Sídlo:
811 05 Bratislava, Benediktiho 5
Top Služby:

iSP - Ing. Peter Špilár

Fax:
(037) 7882078 , (037) 7882078
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Zbrojničná 14
Sídlo:
040 01 Košice, Zbrojničná 14
Top Služby:

Ing. Jozef Komara - IJK

Fax:
(051) 7582057 , (051) 7582057
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Sibírska 25
Sídlo:
080 01 Prešov, Sibírska 25
Top Služby:

Ing. Ivan Kupčok - DIAGO s.f.

Fax:
(048) 6115801 , (048) 6115801
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 01 Brezno, Železničná 7
Sídlo:
977 01 Brezno, Železničná 7
Top Služby:

Igla Trade, s.r.o.

Fax:
(02) 43413097 , (02) 43413097
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 05 Bratislava, Čečinová 2
Sídlo:
821 05 Bratislava, Čečinová 2
Top Služby:

Pavol Hrmel - HDL elektronik

Fax:
(042) 4261690 , (042) 4261690
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Štefánikova 166/14
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Štefánikova 166/14
Top Služby:

PQS s.r.o.

Fax:
(02) 44633141 , (02) 44633141
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 02 Bratislava, Múzejná 4
Sídlo:
811 02 Bratislava, Múzejná 4
Top Služby:

YAMA, s.r.o.

Fax:
(036) 6341371 , (036) 6341371
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
935 22 Kozárovce, Horná 205
Sídlo:
935 22 Kozárovce, Horná 205
Top Služby:

WTW, meracia a analytická technika, s.r.o.

Fax:
(048) 4146458 , (048) 4146458
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, ČSA 25
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, ČSA 25
Top Služby:

uniCODE systems, s.r.o.

Fax:
(042) 4330663 , (042) 4330663
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 04 Považská Bystrica, Považské Podhradie 55
Sídlo:
017 04 Považská Bystrica, Považské Podhradie 55
Top Služby:

TURO, s.r.o.

Fax:
00421 51 7581489
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, Dibrovova 241/10
Sídlo:
916 01 Stará Turá, Dibrovova 241/10
Top Služby: