INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
36 ks nájdených

MUDr. Zlatica Čajková, s. r. o.

Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Kollárova 3526/15
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Jánošíkovo nábrežie 1212
Top Služby:

MUDr. Mária Antalová

E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava - Ružinov, Páričkova 18
Sídlo:
821 08 Bratislava - Ružinov, Páričkova 18
Top Služby:

MEDIZA, s.r.o.

Poštová adresa:
946 39 Iža, Podzáhradná 256
Sídlo:
946 39 Iža, Podzáhradná 256
Top Služby:

MUDr. Renáta Gorthová

E-mail:
Poštová adresa:
811 08 Bratislava, Cukrová 14
Sídlo:
811 08 Bratislava, Cukrová 14
Top Služby:

HEKAMED, s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Dobšinského 4380
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Dobšinského 4380
Top Služby:

MUDr. Anna Rozborová - všeobecný lekár pre dospelých

Fax:
00421 44 559 15 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 04 Bratislava - Ružinov, Bulharská 3
Sídlo:
821 04 Bratislava - Ružinov, Bulharská 3
Top Služby: