INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
92 ks nájdených

JANA ž-gyn, s. r. o. - MUDr. Jana Bezáková

Poštová adresa:
937 01 Želiezovce, Komenského 36
Sídlo:
937 01 Želiezovce, Komenského 36
Top Služby:

A.V.Z., s. r. o.

E-mail:
Poštová adresa:
089 01 Svidník, MUDr. Mirona Pribulu 412/4
Sídlo:
089 01 Svidník, MUDr. Mirona Pribulu 412/4
Top Služby: