INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
89 ks nájdených

Daniela Ozimáková - pohrebná služba

E-mail:
Poštová adresa:
956 12 Kamanová , Kamanová č. 11
Sídlo:
956 11 Ludanice, 1. mája 225
Top Služby:

Telekábel Ščasný s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
925 54 Zemianske Sady, Zemianske Sady č.151
Sídlo:
925 54 Zemianske Sady, Zemianske Sady č. 151
Top Služby:

KAPE s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
985 42 Veľké Dravce-Husiná, Husiná 196
Sídlo:
985 42 Veľké Dravce-Husiná, Husiná 196
Top Služby:

Michal Frátrik - MICHSTAV

E-mail:
Poštová adresa:
024 01 Kysucké Nové Mesto, Komenského 922/6
Sídlo:
024 01 Kysucké Nové Mesto, Komenského 922/6
Top Služby:

MV mont s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
922 41 Drahovce, Šalková 1003/14
Sídlo:
922 41 Drahovce, Šalková 1003/14
Top Služby:

Karol Zubaj ZUBAJ - STAVBY

E-mail:
Poštová adresa:
032 61 Važec, Pod Vilingom 299
Sídlo:
032 61 Važec, Pod Vilingom 299
Top Služby:

Hesit a.s.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 01 Bratislava, Tupého 25/A
Sídlo:
831 01 Bratislava , Tupého 25/A
Top Služby: