INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
37 ks nájdených

Zdenko Režo - ZINT Mont

Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Vajanského 2091/1
Top Služby:

A.C.T. NITRA, s.r.o.

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Jaskyňova 9
Sídlo:
949 01 Nitra, Jaskyňova 9
Top Služby:

Oliver Jákli REVILO

Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1194/1
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske námestie 1194/1
Top Služby:

TEPELPROJEKT - Ing. Alexander Lieskovský

Fax:
055 625 75 76
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice - Juh, Kukučínova 108/23
Sídlo:
040 01 Košice - Juh, Kukučínova 108/23
Top Služby:

JUKITECH, s.r.o.

Fax:
02 459 88204
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 373/11
Sídlo:
911 01 Trenčín, Gen. M.R. Štefánika 373/11
Top Služby: