INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
54 ks nájdených

IMANIT s.r.o.

E-mail:
Poštová adresa:
941 45 Maňa, Veľká Maňa, Mlynská 16
Sídlo:
941 42 Veľké Lovce, č. 40
Top Služby:

Ladislav Lenčéš

Fax:
00421 48 412 32 16
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Ul. Fraňa Mojtu 3
Sídlo:
949 01 Nitra, Ul. Fraňa Mojtu 3
Top Služby:

IZOLŠUSTER

Fax:
00421 51 771 0411
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice, Trieda SNP 92/B
Sídlo:
040 11 Košice, Trieda SNP 92/B
Top Služby:

OPLTSTAV, s.r.o.

Fax:
00421 48 414 4286
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 54 Zemianske Sady, č. 202
Sídlo:
925 54 Zemianske Sady, č. 202
Top Služby:

Malova in - Milan Štefanko

Fax:
033/641 31 97
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 01 Púchov, Dvory 1932/18
Sídlo:
020 01 Púchov, Dvory 1932/18
Top Služby:

STAVITEĽ

Fax:
00421 33 558 61 25
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
991 26 Nenince, Petőfiho 159/3
Sídlo:
991 26 Nenince, Petőfiho 159/3
Top Služby:

Dušan Fraštacký D - BAV

Fax:
00421 46 5469 752
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 34 Jasová, č. 282
Sídlo:
941 34 Jasová, č. 282
Top Služby:

ARBOREA eng. s.r.o.

Fax:
00421 44 552 54 88
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 05 Liptovský Mikuláš, ul. S.B. Hroboňa 173/17
Sídlo:
031 05 Liptovský Mikuláš, ul. S.B. Hroboňa 173/17
Top Služby:

HADRO s.r.o.

Fax:
055 / 682 98 60
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Vladimíra Clementisa 47
Sídlo:
917 01 Trnava, Vladimíra Clementisa 47
Top Služby:

KLAJSTAF, s.r.o.

Fax:
00421 43 586 49 91
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
980 13 Hrnčiarska Ves, Veľká Suchá 278
Sídlo:
980 13 Hrnčiarska Ves, Veľká Suchá 278
Top Služby:

Dobrý majster

Fax:
045 536 1609
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 19 Ruskov, Šivov breh 150
Sídlo:
044 19 Ruskov, Šivov breh 150
Top Služby:

Michal Keltoš

Fax:
034 624 2256
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 2
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 2
Top Služby:

STAVEBNINY O. K.

Fax:
02 456 421 39
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 01 Púchov, Chmelinec 1416/16
Sídlo:
020 01 Púchov, Novonosická
Top Služby:

ELPAM, spol. s r.o.

Fax:
02 482 353 62
Web:
E-mail:
Sídlo:
821 05 Bratislava 2, Nové záhrady 1/11
Top Služby:

Martin Teplický Renobyt

Fax:
02 / 534 125 02
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 22 Rudno, č. 41
Sídlo:
038 22 Rudno, č. 41
Top Služby:

Avex-Stav s.r.o.

Fax:
02 / 534 125 02
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Štúrovo nábrežie 2779/18
Sídlo:
052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Štúrovo nábrežie 2779/18
Top Služby: