INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
30 ks nájdených

A-Z Domstav, s.r.o.

Fax:
(048) 4123973 , (048) 4123973
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 01 Veľké Orvište, Topoľové 411
Sídlo:
922 01 Veľké Orvište, Topoľové 411
Top Služby:

Milan Malík

E-mail:
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 1
Top Služby:

Milan Toráč

E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Braneckého 160/10
Sídlo:
911 01 Trenčín, Braneckého 160/10
Top Služby:

STRAWA spol. s r.o.

Fax:
02 547 93 242
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 01 Bratislava - Nové Mesto, Hlavná 45
Sídlo:
831 01 Bratislava - Nové Mesto, Hlavná 45
Top Služby:

COLMART - J, spol. s r.o.

Fax:
(044) 4335041
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 95 Likavka, Janovčíkova 563
Sídlo:
034 95 Likavka, Janovčíkova 563
Top Služby:

JUEL s.r.o.

Fax:
(02) 55410740 , (02) 55410740
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 08 Trnava, Pri Kalvárii 33
Sídlo:
917 08 Trnava, Pri Kalvárii 33
Top Služby: