INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Výsledok
16 ks nájdených

Lekáreň NADA

Fax:
(042) 4261777 , (042) 4261777
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 01 Bratislava - Staré Mesto, Radvanská 19
Sídlo:
841 08 Bratislava 49-Devínska Nová Ves, Pavla Horova 14
Top Služby:

Lekáreň OPAL

Fax:
051 770 23 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, M. Nešpora 20
Sídlo:
080 01 Prešov, Zemplínska 9
Top Služby:

ADONAI s.r.o.

Fax:
032 77 00 470
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Terchovská 4
Sídlo:
040 01 Košice, Terchovská 4
Top Služby:

Lekáreň Salix, s.r.o.

Fax:
032 77 00 470
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, SNP 19
Sídlo:
934 01 Levice, SNP 19
Top Služby:

Lekáreň Katka - FARMOREA s.r.o.

Poštová adresa:
921 01 Piesťany, A. Hlinku 41, nákupné stredisko KOCKA
Sídlo:
921 01 Piesťany, A. Hlinku 41
Top Služby:

Lekáreň - ZDRAVIE KK s.r.o.

Fax:
031 552 1111
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 12 Detva, kpt. Nálepku 643/10
Sídlo:
962 12 Detva, kpt. Nálepku 643/10
Top Služby:

Lekáreň Hestia

Fax:
02 436 320 48
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 69 Pohorelá, Pohorelská Maša 17
Sídlo:
976 69 Pohorelá, Pohorelská Maša 17
Top Služby:

Lekáreň MEDEA

Fax:
02 / 4055 8933
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topolčany, Bernolákova 19
Sídlo:
955 01 Topolčany, Bernolákova 19
Top Služby:

Lekáreň Podbreziny - Mgr. Viera Mokrišová

Fax:
02/4524 4718
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 04 Liptovský Mikuláš, Smrečianska 677
Sídlo:
031 04 Liptovský Mikuláš, Smrečianska 677
Top Služby:

Lekáreň u sv. Martina, s.r.o.

Fax:
052 442 2719
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Žitavská 2026/17
Sídlo:
903 01 Senec, Žitavská 2026/17
Top Služby:

SALVATOR lekáreň s.r.o.

Fax:
031 551 7340
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Povstania 607/13
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Povstania 607/13
Top Služby:

PROTETIKA, a.s.

Fax:
(02) 44451826
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
823 65 Bratislava, Bojnická 10
Sídlo:
823 65 Bratislava, Bojnická 10
Top Služby:

ORTOKOMPLET, spol. s r.o.

Fax:
(053) 4297250
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, B. Nemcovej 1130
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, B. Nemcovej 1130
Top Služby: