INFORMOVANIE KLIENTOV

Media Informačná Inštitúcia s.r.o. informuje všetkých klientov, že nemáme uzavreté obchodno-záväzkové vzťahy so spoločnosťami ako: Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. so sídlom v Nitre, Janka Kráľa 2045/132.

Hore uvedené spoločnosti nie sú našimi obchodnými partnermi.

Ďakujeme za pochopenie!

Media Informačná Inštitúcia s.r.o.

Vítame Vás na našej stránke InstituciaFiriem.sk !

Odporúcame tieto firmy

Mgr. Mária Koporcová - LEKÁREŇ RENDEZ

E-mail:
Sídlo:
831 06 Bratislava, Dopravná 57
Poštová adresa:
831 06 Bratislava, Dopravná 57

Obec Svätá Mária

Web:
E-mail:
Sídlo:
076 35 Somotor, Svätá Mária 29

STEFE Martin, a.s.

Web:
E-mail:
Sídlo:
036 01 Martin, Východná 14

MUDr. Michal Kosorin - KOSRO s.r.o.

Sídlo:
953 01 Zlaté Moravce, Bernolákova 24

Jozef Bartoš

E-mail:
Sídlo:
925 92 Topoľnica, 244

Kornélia Vavreczka Grand Garden

E-mail:
Sídlo:
946 02 Čalovec, Hlavná č. 103
Poštová adresa:
943 02 Štúrovo, J. Kráľa 1357/102